Videojocs en la infància i l’adolescència:

Videojocs en la infància i l'adolescència

Beneficiosos o perjudicials?

Els videojocs s’han convertit en una forma d’entreteniment habitual per a nens i adolescents en la nostra cultura moderna, suscitant de cada vegada més preocupació pel seu possible impacte en el desenvolupament cognitiu, social i emocional. Mentre que alguns sostenen que poden tenir importants beneficis per al desenvolupament de les habilitats cognitives i socials d’una persona, altres expressen la seva preocupació pels possibles efectes perjudicials, com l’addicció o la violència. En aquest article, examinarem diferents perspectives per a entendre si els videojocs són beneficiosos o perjudicials per als joves, explorant el seu possible impacte des de la psicologia infantil en el benestar general de nens i adolescents.

Com afecten els videojocs als nens i adolescents?

Avantatges de l’ús de videojocs:

 • Desenvolupament cognitiu: Nombrosos estudis suggereixen que certs tipus de videojocs poden millorar capacitats cognitives com l’atenció, el raonament espacial, la resolució de problemes i la coordinació mà-ull. Els jocs d’acció, en particular, s’han associat amb millores en aquestes habilitats cognitives.
 • Implicacions socials: Els videojocs poden oferir oportunitats per a la interacció social i la col·laboració, especialment en els jocs multi jugador en línia. A més, s’ha demostrat que el joc cooperatiu fomenta el treball en equip i les habilitats comunicatives.
 • Regulació emocional: Alguns estudis suggereixen que els videojocs poden ajudar a gestionar l’estrès i les emocions a través de la relaxació i efectes catàrtics, i també poden servir com a mecanisme d’afrontament del malestar emocional. No obstant això, l’exposició a videojocs violents o altament estimulants s’ha associat amb un augment de l’agressivitat, la insensibilització a la violència i la dessensibilització emocional en algunes persones.
 • Aprenentatge educatiu: Hi ha videojocs dissenyats específicament per a l’aprenentatge i l’educació. Aquests jocs poden ensenyar conceptes acadèmics, llengües estrangeres, història i molt més d’una forma interactiva i atractiva i han demostrat ser molt útils per al seu propòsit.

Desavantatges de l’ús de videojocs:

 • Desenvolupament cognitiu: L’excés de joc s’ha relacionat amb possibles repercussions negatives en el desenvolupament cognitiu, com la reducció del rendiment acadèmic, la deterioració de les funcions executives i els dèficits d’atenció.
 • Implicacions socials: l’abús dels videojocs pot provocar retraïment social, aïllament i pitjors habilitats socials en la vida real, sobretot si la majoria de les interaccions socials es produeixen en entorns virtuals.
 • Regulació emocional: l’abús dels videojocs pot interferir en el correcte desenvolupament emocional de nens i adolescents. Poden tenir dificultats per a expressar i gestionar les seves emocions de manera saludable i algunes persones que abusen dels videojocs poden tornar-se més agressives, impulsives o irascibles, especialment si estan exposades a continguts violents o competitius de manera constant.
 • Salut física: El sedentarisme associat a les llargues hores de joc pot provocar problemes de salut, com a obesitat, dificultats per a dormir i altres trastorns relacionats amb la falta d’exercici.
 • Pèrdua d’interès per altres activitats que poden ser beneficioses per al seu desenvolupament general i desatenció de les responsabilitats de la vida quotidiana, com les tasques escolars, domèstiques o laborals.

Com es veu afectada la salut mental, conseqüències de l’ús excessiu de videojocs:

L’abús de videojocs pot tenir efectes negatius en la salut mental, com un augment de símptomes d’ansietat, depressió, baixa autoestima i aïllament social, especialment si la persona utilitza els videojocs com a forma de fugida o evasió de problemes emocionals o situacions estressants de la vida real.

Alguns joves poden desenvolupar una addicció als videojocs, la qual cosa incrementa encara més totes les conseqüències negatives citades anteriorment. Hi ha diversos factors que poden contribuir al desenvolupament de l’addicció als videojocs, com els alts nivells d’estrès, les dificultats socials, l’evasió de problemes de la vida real i la fàcil accessibilitat als jocs. En aquests casos s’acaben desenvolupant uns hàbits de joc excessius i incontrolables que pertorben la vida quotidiana de l’individu i és important reconèixer els signes d’addicció, com el desig irrefrenable de jugar, la desatenció d’altres responsabilitats, l’abandonament de les activitats socials, la disminució d’hores de dormir per a poder jugar i la irritabilitat quan no es pot jugar.

No totes les persones que juguen a videojocs experimenten aquestes conseqüències negatives en el mateix grau. L’impacte de l’abús dels videojocs pot variar en funció de factors com la personalitat, l’edat, el context social i el suport familiar. A més, alguns videojocs contenen continguts violents, sexuals o inapropiats per a l’edat, per la qual cosa és fonamental tenir-ho en compte i regular l’exposició dels nostres fills a aquests continguts.

Pautes per a ajudar a establir límits als videojocs

Pautes per a ajudar a establir límits als videojocs:

Establir límits saludables als videojocs per a nens i adolescents és crucial per a promoure estils de vida equilibrats i el benestar general. Aquí pots trobar algunes pautes.

 • Contingut adequat a l’edat: Assegurar-se que el contingut dels videojocs als quals juguen és adequat per a la seva edat i nivell de maduresa. Revisar-ho periòdicament per a assegurar-se que continuen sent apropiats.
 • Establir un horari en el qual estigui permès jugar a videojocs. Per exemple, després de les tasques escolars i del dia a dia, o de les activitats físiques.
 • Establir límits de temps: Determinar un límit de temps diari i setmanal raonable per a jugar a videojocs. L’Acadèmia Americana de Pediatria recomana limitar el temps de pantalla a 1-2 hores al dia per a nens i adolescents.
 • Res de pantalles abans de ficar-se al llit: pot alterar els patrons de somni i afectar la seva qualitat.
 • Fomentar l’activitat física: Equilibrar el temps de pantalla amb activitats físiques.
 • Predicar amb l’exemple: Donar un exemple positiu gestionant el nostre propi temps de pantalla i mostrant equilibri en els hàbits digitals.
 • Educar sobre la seguretat en línia: Ensenyar els riscos potencials d’interactuar amb estranys en les comunitats de jocs en línia.
 • Fomentar altres interessos: Animar-los a explorar i desenvolupar altres aficions i interessos més enllà dels videojocs, com la lectura, l’art, la música o els esports.
 • Utilitzar el control parental de les consoles i dispositius per a restringir l’accés a continguts inapropiats i establir límits de temps de joc.
 • Comunicació oberta: Parlar amb els fills de la importància de l’equilibri i de les raons que justifiquen els límits establerts.

L’impacte dels videojocs en la infància i l’adolescència és un tema complex, amb aspectes tant beneficiosos com perjudicials, en el qual influeixen múltiples factors. Mentre que alguns videojocs poden oferir beneficis cognitius i socials, l’abús dels videojocs i l’exposició a determinats tipus de jocs poden implicar conseqüències negatives. Trobar l’equilibri adequat i promoure hàbits de joc responsables són essencials per a aprofitar els beneficis potencials dels videojocs i, al mateix temps, salvaguardar el benestar dels joves. Els límits que s’estableixin poden variar en funció de l’edat, la maduresa i les necessitats individuals dels nens, i hauran d’ajustar-se segons sigui necessari. És essencial que els pares i educadors s’impliquin i sàpiguen com aprofitar al màxim els aspectes positius dels videojocs al mateix temps que es gestionen els riscos associats. Una comunicació oberta i l’establiment de límits saludables en el temps i el tipus de joc poden ajudar a garantir que els videojocs siguin una experiència positiva i enriquidora per als joves. Pot trobar més informació sobre altres riscos de les noves tecnologies en els següents articles: “Nous riscos de la societat digital: sexting entre adolescents” i “El costat fosc de les xarxes socials”.

En conclusió, els videojocs poden ser beneficiosos quan s’utilitzen amb moderació i se seleccionen acuradament perquè siguin apropiats per a l’edat i el desenvolupament del nen o adolescent. Si sospita que els seus fills tenen problemes a causa de l’abús dels videojocs, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres per a oferir-li l’ajuda i el suport que necessita.

Referències:
Prot, S., Anderson, C. A., Gentile, D. A., Brown, S. C., & Swing, E. L. (2014). The positive and negative effects of vídeo game play. Media Psychology, 17, 276-301.

Aina Fiol Veny
Psicòloga Col. Núm. B-02615