871 512 446 - 640 728 808 info@psicologiainfantilmallorca.com
Psicologia Infanto-Juvenil Mallorca - C/ Costa de les Germanetes, 6, 2º B. 07010 Palma de Mallorca
Visita també ...

Preguntes freqüents

El/La meu/va fill/a necessita realment atenció psicològica o són coses típiques de l’edat?

Ens resulta molt difícil saber-ho sense conèixer el teu cas. No obstant això, tota situació en la nostra vida que generi pensaments, emocions i comportaments que facin sofrir als nostres fills o a nosaltres mateixos i/o ens dificulti el dia a dia, és molt probable que sigui susceptible d’atenció psicològica.

Davant el dubte, la nostra recomanació és que consultis sense compromís, tal vegada optant per la Visita Informativa Gratuïta que oferim, a través d’una trucada o un e-mail, i d’aquesta manera assegurar-te de si és això el que estàs buscant i de si podem ajudar al/a la teu/va fill/a amb el seu problema concret.

En què consisteix una psicoteràpia?

Acudir a una consulta d’atenció psicològica és un pas important i a vegades difícil de decidir, sobretot pel que fa al benestar dels nostres fills. Per tant, per a nosaltres és important que et sentis informat/ada sobre el procés que iniciarem.

En alguns casos, pot ser suficient un assessorament puntual de poques sessions, però molt sovint el problema és una mica més complex i requereix d’un procés terapèutic que consta de les següents fases:

            1. Primera visita amb els pares, mares i/o tutors. No és imprescindible que acudeixin els dos, però sí recomanable, pel fet que l’objectiu d’aquesta primera visita és recaptar el màxim d’informació possible. Si valoreu que acudeixin terceres persones implicades en l’educació del menor, també seria possible.

            2. Avaluació del problema i de les persones implicades: durant algunes sessions ens encarreguem de conèixer en profunditat els comportaments, emocions i/o pensaments problemàtics, així com també la breu història psicosocial del/de la nen/a o l’adolescent i la família. És necessari per a esbrinar l’origen i manteniment del problema, i per a una correcta intervenció. Una diferenciació concreta a l’hora de treballar amb nens respecte a treballar amb adults, és que s’intervé sobre tots els àmbits: família, fills i col·legi, per a aconseguir els millors resultats en el menor temps possible.

            3. Devolució de la informació: informem del que s’ha avaluat i de la manera de resoldre el problema o pal·liar els símptomes, tant als pares com als/a les nens/es. Aquest dia posem en comú els nostres objectius terapèutics, i els consensuem amb el/la menor, a més d’explicar la intervenció posterior.

            4. Intervenció: període en el qual fem els canvis necessaris, s’aprenen tècniques psicològiques que puguin servir d’ajuda, etc. És freqüent que en aquesta fase hi hagi “tasques per a casa” com a part del tractament. En aquest moment del procés és primordial el “treball en equip” entre els pares, el/la nen/a o adolescent, els germans, l’escola… en definitiva, entre tots els agents implicats.

            5. Seguiment: una vegada aconseguits els objectius, es realitzen algunes sessions de seguiment més espaiades en el temps per a comprovar que els canvis favorables es mantenen i prevenir recaigudes. Fins i tot havent realitzat la psicoteràpia presencial, aquests seguiments a vegades poden ser telefònics.

En qualsevol cas, les fases descrites són l’eix bàsic amb el qual treballem, però l’avaluació i tractament es realitza sempre de forma personalitzada ja que, en funció de cada cas, són convenients unes estratègies o d’altres per a solucionar o millorar el problema.

Entre el col·legi, les extraescolars, la teràpia… No seran massa coses per a ell/ella?

Això depèn de cada cas, però si hi ha una interferència important del problema a la vida del menor, la teràpia sol resultar una descàrrega i un alleugeriment per als nens i adolescents que la reben.

Què faig si el meu fill/a no vol assistir a teràpia?

La nostra recomanació és que optis per la Visita Informativa Gratuïta, de manera que et puguem assessorar de forma individualitzada, ja que és una situació complicada, i l’ideal és que el menor acudeixi a teràpia de forma voluntària. En alguns problemes, sobretot pel que fa a intervencions conductuals, pot fins i tot no ser necessari intervenir directament amb el/la menor.

Puc portar el/la meu/va fill/a a teràpia si l’altre progenitor no vol?

No. Per iniciar una intervenció psicològica cal que les persones que ostenten la pàtria potestat del menor autoritzin aquesta intervenció.

Amb quina freqüència he d’anar a la consulta?

La freqüència habitual és setmanal, ja que és possible arribar als objectius més ràpidament. Sobretot amb els nens més petits, ja que ells perceben el temps de manera diferent dels adults, i dues setmanes sense acudir pot fer que es desvinculin del tractament. De totes maneres, en funció de les característiques de cada cas, podem establir una altra freqüència de sessions.

Durarà molt la teràpia?

La durada del tractament depèn de cada cas, però no pretén ser un camí etern sinó suficient per a què els nens aprenguin a seleccionar i a utilitzar les eines que els calen per ser més feliços i/o solucionar el problema en el menor temps possible.

Podré compaginar la teràpia amb els horaris del/de la meu/va fill/a?

Sí, ja que el nostre horari de consulta és tan flexible com ens és possible per adaptar-nos a les vostres necessitats.